Målsætning

Vores målsætning er at skabe nærhed og tryghed omkring barnet, styrke dets selværd, sociale kompetencer og selvstændighed. Sådan forbereder vi barnet til næste skridt ud i skolealderen.

Vi ønsker, at styrke og udvikle
• legen
• det enkelte barns selvværd.
• det enkelte barns sociale adfærd
• det enkelte barns selvhjulpenhed og selvstændighed
• det enkelte barns nysgerrighed og åbenhed
• det enkelte barns udtryksformer, som fantasi, kreativitet, evnen til at udtrykke sig verbalt og kropsligt
• det enkelte barns motorik
• forståelse af natur og miljø

Legen
Legen er det grundlæggende redskab for hele barnets udvikling og indlæring. Ved at lytte til børnenes ønsker, give dem tid og rum, kan en indendørs aktivitet ændres til fx skovtur, strandtur eller kælketur, hvis vejret indbyder til det.

Selvværd
Selvværd er en grundlæggende betingelse for, at barnet kan udvikle en alsidig personlighed. Det skabes ved, at rose barnet, vise omsorg, engagement og give tryghed.

Social adfærd
Børnene skal lære, at indgå i forskellige fællesskaber.
Børnene skal lære, at hjælpe hinanden, give plads og lytte til hinanden.

Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at skabe venskaber på tværs af  alder, køn og grupper i børnehaven.

Vi arbejder bl.a. med Mary Fondens ”fri for mobberi” program. Her lærer børnene vha. fx Bamsevennen, hvordan de kan hjælpe hinandenen, vise omsorg og bruge sproget istedet for hånden. De giver hinanden massage og lærer derved værdien, af at kunne tage sig af hinanden.